Kinderverblijf O’KIDDOS heet u van harte welkom   

KINDERDAGOPVANG

Wij bieden kwalitatieve oplossingen om uw kinderen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar gedurende het hele jaar en ook tijdens de schoolvakanties te begeleiden. Ons kinderdagverblijf sluit slechts  ongeveer 15 dagen per jaar.

BEGELEIDING OP DE WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

Wij werken elke dag aan de bewustwording en de zelfstandigheid van de kinderen om ze volledig voor te bereiden om vol vertrouwen aan de kleuterschool te beginnen.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Ons team bestaat uit ervaren professionals uit de kinderopvang en de gezondheidszorg. We beschikken over een verpleegster die voltijds ter plaatse ter beschikking staat van de kinderen.

KWALITEIT EN TOEGANKELIJKHEID

Wij bieden maaltijden aan, die uitsluitend van dagverse producten zijn gemaakt. Daarnaast beschikt ons kinderdagverblijf over 6 parkeerplaatsen en een terras met een grote tuin voor de zomer.

PROFESSIONALS IN DIENST VAN UW KINDEREN

Een team van dynamische en gewetensvolle professionals, dat is toegewijd aan het creëren van een aangepaste omgeving met respect voor de eigenheid van elk kind. Deze structuur op mensenmaat biedt een warm en weldadig kader voor het kind en zijn familie. We zorgen voor aparte doelstellingen en een eigen ritme, dat is aangepast aan elk kind. Het onthaal van het jong kind is gebaseerd op persoonlijke aandacht en een warme interactie binnen een stabiele en stimulerende omgeving.

ONZE MISSIE: HET WELZIJN VAN UW KIND IN EEN VEILIGE OMGEVING, DIE DE AUTONOMIE STIMULEERT

Het onthaal van kinderen vanaf 3 maanden tot 3 jaar organiseren in een omgeving, die aangepast is aan hun behoeften en aan hun ritme. Wij streven ernaar om het kind te begeleiden in zijn leerproces en bij de ontwikkeling van zijn autonomie. Het kinderdagverblijf heeft ook als missie om de ouders te ondersteunen bij de rol die ze voor hun kind spelen in een geest van verdraagzaamheid en openheid.

Het voor het kind mogelijk maken om zich op fysiek, motorisch en psychologische vlak te ontwikkelen in een kader en volgens een pedagogisch project, dat is aangepast aan zijn leeftijd en met respect voor de continuïteit om zijn affectieve veiligheid te verzekeren.

De samenstelling van een groep kinderen, die dezelfde zal blijven tot het vertrek naar school, in functie van de onthaalovereenkomst en omringd door dezelfde kindbegeleidsters.

We doen onze uiterste best om voor elk kind een omgeving te creëren, dat zijn ontwikkeling en welzijn toelaat.

Een uitstekende, kwalitatieve service aanbieden aan de families door zich te concentreren op de kwaliteit van de opvang, de prestaties van het educatief personeel en door het respect voor de individuele, traditionele waarden. Dit geldt ook voor de gezonde en kwalitatieve voeding: alle onze producten zijn vers en worden zorgvuldig ter plaatse bereid.

Bewust van de zware verantwoordelijkheid, die op de schouders rust bij de opvang van jonge kinderen, kenmerkt “O’Kiddos” zich door zijn hoge eisen aan het professionalisme op alle niveaus: in de aanwerving, het administratief en financieel beheer en bij de ondersteuning van de kinderen en hun families.

Voorbereiding van de autonomie van het kind met het oog op zijn integratie op school (properheid, aankleden, uitkleden).

ONTDEKT ONZE PEDAGOGISCHE BELEID :

0
Kinderen
0
Kinderopvangbegeleiders
0
Activiteiten per jaar
0
HAPPY PARENTS