Kinderverblijf O’KIDDOS heet u van harte welkom   

KINDERDAGOPVANG

Wij bieden kwalitatieve oplossingen om uw kinderen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar gedurende het hele jaar en ook tijdens de schoolvakanties te begeleiden. Ons kinderdagverblijf sluit slechts  ongeveer 15 dagen per jaar.

BEGELEIDING OP DE WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

Wij werken elke dag aan de bewustwording en de zelfstandigheid van de kinderen om ze volledig voor te bereiden om vol vertrouwen aan de kleuterschool te beginnen.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Ons team bestaat uit ervaren professionals uit de kinderopvang en de gezondheidszorg. We beschikken over een verpleegster die voltijds ter plaatse ter beschikking staat van de kinderen.

KWALITEIT EN TOEGANKELIJKHEID

Wij bieden maaltijden aan, die uitsluitend van dagverse producten zijn gemaakt. Daarnaast beschikt ons kinderdagverblijf over 6 parkeerplaatsen en een terras met een grote tuin voor de zomer.

PROFESSIONALS IN DIENST VAN UW KINDEREN

Een team van dynamische en gewetensvolle professionals, dat is toegewijd aan het creëren van een aangepaste omgeving met respect voor de eigenheid van elk kind. Deze structuur op mensenmaat biedt een warm en weldadig kader voor het kind en zijn familie. We zorgen voor aparte doelstellingen en een eigen ritme, dat is aangepast aan elk kind. Het onthaal van het jong kind is gebaseerd op persoonlijke aandacht en een warme interactie binnen een stabiele en stimulerende omgeving.

ONZE MISSIE: HET WELZIJN VAN UW KIND IN EEN VEILIGE OMGEVING, DIE DE AUTONOMIE STIMULEERT

Het onthaal van kinderen vanaf 3 maanden tot 3 jaar organiseren in een omgeving, die aangepast is aan hun behoeften en aan hun ritme. Wij streven ernaar om het kind te begeleiden in zijn leerproces en bij de ontwikkeling van zijn autonomie. Het kinderdagverblijf heeft ook als missie om de ouders te ondersteunen bij de rol die ze voor hun kind spelen in een geest van verdraagzaamheid en openheid.

Het voor het kind mogelijk maken om zich op fysiek, motorisch en psychologische vlak te ontwikkelen in een kader en volgens een pedagogisch project, dat is aangepast aan zijn leeftijd en met respect voor de continuïteit om zijn affectieve veiligheid te verzekeren.

De samenstelling van een groep kinderen, die dezelfde zal blijven tot het vertrek naar school, in functie van de onthaalovereenkomst en omringd door dezelfde kindbegeleidsters.

We doen onze uiterste best om voor elk kind een omgeving te creëren, dat zijn ontwikkeling en welzijn toelaat.

Een uitstekende, kwalitatieve service aanbieden aan de families door zich te concentreren op de kwaliteit van de opvang, de prestaties van het educatief personeel en door het respect voor de individuele, traditionele waarden. Dit geldt ook voor de gezonde en kwalitatieve voeding: alle onze producten zijn vers en worden zorgvuldig ter plaatse bereid.

Bewust van de zware verantwoordelijkheid, die op de schouders rust bij de opvang van jonge kinderen, kenmerkt “O’Kiddos” zich door zijn hoge eisen aan het professionalisme op alle niveaus: in de aanwerving, het administratief en financieel beheer en bij de ondersteuning van de kinderen en hun families.

Voorbereiding van de autonomie van het kind met het oog op zijn integratie op school (properheid, aankleden, uitkleden).

ONTDEKT ONZE PEDAGOGISCHE BELEID :

Dagelijks bijleren: onze prioriteit

Wij geven de voorkeur aan het dagelijks bijleren tussen de anderen door spelletjes, lezen, de interactie tussen de kinderen en nog veel meer. De zelfstandigheid, die nodig is om aan de kleuterschool aan te vatten, is een van onze objectieven. We moedigen de kinderen aan om proper te zijn en naar het toilet te gaan, maar we moedigen ze vooral aan en zorgen er ook voor dat de leerrituelen dezelfde zijn bij u thuis en in het kinderdagverblijf.

Dit geldt eveneens bij het zelfstandig uit- en aankleden en het zelfstandig de handen wassen.

We zijn ook bijzonder attent bij het aanpakken van eventuele incidenten. Wil beschikken voltijds over een ervaren verpleegster, die gespecialiseerd is in communautaire gezondheid, en die de veiligheid bij de aanpak van eventuele incidenten verzekerd. Onze communicatie gebeurt direct en efficiënt. Wij geven een aandachtige opvolging van elk kind op dagelijkse basis vast te leggen en met elke ouder te delen.

Het spelHet spel laat het kind toe om:

 • Te werken en te ontdekken door het plezier.
 • Te ontdekken en zich open te stellen voor de wereld en de anderen.
 • Leren om actief de wereld en zijn omgeving te veranderen.
 • Leren omgaan met de spanningen, die samengaan met socialisatie en zijn frustraties en te leren om ze achter zich te laten. Tijdens het spelen leert het kind om beter te begrijpen en dan te handelen op de situaties waarin het zich bevindt. Het spel laat het kind toe om socialer te worden.
 • Leren van rollen en sociale functies.
 • Een familiale en sociale cultuur en een referentiekader ontwikkelen om zijn volwassen problemen te regelen.
 • Zich naar de toekomst en zijn toekomstige volwassenheid richten.
 • Zijn omgeving uitvinden, creëren en transformeren.
 • Werken aan concentratie.
 • Organiseren van zijn gedachten en zijn intelligentie

Er bestaan tal van soorten van spelletjes en ze zijn allemaal goed voor de ontwikkeling van het kind. Elk spel laat aan het kind toe om aan verschillende bekwaamheden te werken en ze te gebruiken.

Hoe meer de spelletjes gevarieerd zijn, hoe meer ze het kind ten goede komen en dit is de reden waarom we de spelletjes, activiteiten en plezierige momenten dag na dag veranderen.

We stellen u workshops voor, die worden geanimeerd door Claire, onze psychomotoriek-specialiste. Voor elke sessie wordt er op voorhand een thema gedefinieerd. Tijdens deze sessies observeert de psychomotoriek-specialiste elk kind en draag informatie bij over de middelen om dit kind in zijn ontwikkeling te begeleiden. Na elke sessie wordt er gedetailleerd schriftelijk rapport aan de ouder bezorgd.

• Duur van een sessie: 60 minuten
• Frequentie: elke maandag en donderdag van 9:00 tot 10:00 uur
• Deelname in de kosten: 8€ per sessie

In samenwerking met de kleuterleidsters van het kinderdagverblijf, stelt de psychomotoriek-specialiste motorische tijd en spelletjes ter beschikking, die elk kind helpen om op een natuurlijke manier stap voor stap te nemen.

Terwijl de baby in het gezelschap van anderen vrij beweegt en speelt in een beveiligde ruimte, ontwikkelen zijn capaciteiten:

 • zijn verplaatsingen en manipulaties worden meer en meer precies en gecoördineerd: hij neemt progressief kennis van zijn lichaam en van zijn zintuigen;
 • beetje bij beetje wordt hij zich bewust van de aanwezigheid van de anderen: het is het begin van sociale contacten;
 • Hij brengt zijn tijd door met doen, laten en herhalen van ervaringen, hij past zich aan situaties aan: het is de geboorte van zijn intelligentie, hij denkt meer en meer na.

Wanneer elke stap wordt gerespecteerd, zien we uw baby op een harmonieuze manier vooruitgang maken.
Voor elke sessie wordt er op voorhand een thema gedefinieerd in functie van de leeftijd van de kinderen en van de professionele behoeften (voorbeeld: zich omdraaien, balspelletjes, de socialisatie…).
Deze thema’s kunnen gefocust zijn op motorische spelletjes, muzikale communicatie, lichaamsuitdrukking of het beleven van een verhaaltje, op de relatie volwassene/kind of op de groepsdynamiek. Ze zijn aangepast aan de leeftijd van de aanwezige kinderen en ook op het aantal volwassenen die ze begeleiden.

Na de sessie wordt er een technische fiche achtergelaten voor de kleuterleidsters, zodat ze de workshop regelmatig opnieuw kunnen gebruiken. Daardoor worden ze omkaderd bij het nadenken over de inrichting van de psychomotorische ruimte in functie van de behoeftes van de kleintjes.

Het regelmatig bezoek van de psychomotoriek-specialiste laat toe om de dynamiek van de spelactiviteiten op peil te houden. De dialoog versterkt de samenwerking en de creatie van aangepaste situaties en specifieke hulp voor elk kind. Indien bepaalde kinderen moeilijkheden ondervinden, is het advies van de psychomotoriek-specialiste welkom.

 • Verjaardagen
 • Carnaval
 • Pasen
 • Moederdag
 • Vaderdag
 • Grootouders dag
 • Halloween
 • Saint-Nicolas
 • Kerstmis
0
Kinderen
0
Kinderopvangbegeleiders
0
Activiteiten per jaar
0
HAPPY PARENTS